حذف پيشوند Shortcut to در ويندوز XP

برای از بين بردن اين پيشوند راه های زيادی وجود دارد ؛ولی سر راست ترين راه استفاده از Rigestry خود ويندوز است.
برای اين کار بايد اقدامات زير را به ترتيب دنبال کنيد :

۱. از حوزه RUN برنامه RegEdit را فرا بخوانيد.

۲. کليد زير را در آن پيدا کنيد.HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

۳. حالا در سمت راست گزينه ای به نام link وجود دارد که چهار زوج عدد روبرويش قرار دارد.
روی link کلیک سمت راست زده و گزینه Modify را انتخاب کنید و اعداد را به چهار زوج صفر(
00 00 00 00 ) تغيير دهيد.

۴.حال از رجيستری خارج شده و کامپيوتر را Restart کنيد و اطمینان داشته باشید که برای همیشه از دست این پیشوند راحت شدید.

/ 0 نظر / 7 بازدید