تغيير نام دسته جمعی فايلهای تصويری....!

۱.ابتدا تمام عکسهايی را که ميخواهيد تغيير نام دهيد انتخاب کنيد.
۲.روی اولين عکس کليک سمت راست کرده سپس آنرا Rename کنيد.(مثلا MyPicture )
۳.در حالی که Shift را نگه داشته اید،بين فظای خالی بين عکس اول و دوم کليک کنيد.
۴.نتيجه را ببينيد.

>اين ترفند را در مورد هر نوع فايل به کار برد و نه فقط در مورد فايلهای تصويری.

/ 0 نظر / 6 بازدید